Avís Legal

 

La Política de Privacitat i de Seguretat de la NOSTRA EMPRESA estableix com una de les seves màximes 

prioritats la protecció de la informació. Per això afegim estandards de seguretat amb la finalitat de vetllar per

 la confidencialitat i la integritat de la informació. Aquesta web ha sigut creada amb caràcter informatiu i per a ús 

dels usuaris. A través d’aquet Avís Legal, es pretén regular l’accés i l' ús d’aquest lloc web, així com la relació

 entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquesta web s’accepten les següents condicions:

  • L’accés a aquesta web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

  • Per accedir a la web no suposa cap tipus de relació comercial entre ambdós.

  • L’accés i la navegació en aquesta web suposa acaptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’us dels continguts.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

La informació de caràcter personal recollits per Clínica Veterinària Canaletes seran utilitzats amb la finalitat, 

en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 

Caràcter  Personal. Les dades facilitades per als usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal 

dels que és responsable Clínica Veterinària Canaletes i a on seran conservats de manera confidencial. 

Clínica Veterinària Canaletes compte amb mitjans tècnics i organitzatius necessaris per garantitzar la 

seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades dels usuaris, de les quals siguin d’objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets 

d' oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva  autorització 

sense efectes retroactius en els temes especificats a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de

 Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. 

Per exercir aquests drets enviar una comunicació per escrit al Responsable a cvcanaletes@gmail.com

 

 

Clinica Veterinaria Canaletes, Cerdanyola del Vallès