Races Potencialment Perilloses

1. QUÈ SIGNIFICA I QUINES RACES ES CONSIDEREN POTENCIALMENT PERILLOSES?

 
Segons la llei de protecció dels animals, un gos es considera potencialment perillós quan per la seva raça, caràcter agressiu, tamany o potència de la mandíbula té capacitat per causar la mort o produir lesions a persones o altres animals, i causar danys a bens públics o privats.
 
Es consideren potencialment perilloses les races següents o creuats d’elles:
Akita Inu, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dogo Argentí, Rottweiler, Tosa Inu, Dogo de Burdeos, Bullmastiff, Presa Canari, Doberman, Staffordshire Bull Terrier, Fila Brasileiro
 
També ho són aquells gossos que hagin protagonitzat algun episodi d’agressivitat i que hagin sigut declarats gossos potencialment perillosos per una autoritat municipal, entre d’altres animals, i causar danys a bens públics o privats.
 

2. QUINS REQUISITS S’HAN DE CUMPLIR PER TENIR UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I TEURE’L AL CARRER?

  • El propietari ha de ser major d’edat i no tenir antecedents penals
  • Portar microxip i estar donat d’alta al cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament del seu municipi
  • Disposar de llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos, sol·licitada a l’Ajuntament, des del mateix moment de la tinença de l’animal
  • El propietari ha de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 150,253€

El gos ha d’anar sempre lligat amb una corretja no extensible i de menys de 2metres.

En tot moment el gos ha de portar morrió adequat a la seva raça.

 

3. ON ES SOL·LICITA LA LLICÈNCIA I QUIN ÉS EL SEU IMPORT?

 

Heu de dirigir-vos a l’oficina d’atenció ciutadana del vostre municipi

La llicència està regulada per una taxa municipal que s’ha de pagar al principi del seu tràmit o renovació (la llicència caduca als 5anys) A més a més s’ha de pagar l’import del certificat de capacitat física i aptitud psicològica i anualment l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

 

No tenir-la està considerat per llei com una falta molt greu i es castiga amb una multa de més de 2000€ i la possibilitat de decomís de l’animal.