Comportament

 

Al néixer el gatet respon a estímuls olfactius, tèrmics i tàctils que li serveixen per trobar les mames.

L'oïde i la vista es desenvolupen més tard, cap a les 4-5 setmanes.

L'afecció o inclinació ( “apego” en castellà) de la mare cap els cadells té lloc durant els dos primers díes però els gatets no s'aferren a la mare fins als deu díes; la desaparició de la mare a partir d'aquest moment provoca una resposta d'estrés als cadells. Aquesta afecció és important pel desenvolupament social de l'animal: conducta exploratòria, socialització amb la mateixa espècie i amb d'altres, adquisició d'autocontrols....La seva mancança pot donar lloc a animals amb por, que rebutgen el contacte i inclús agressius.

A partir de les 5 setmanes comença el rebuig de la mare, progressivament els cadells es van desmamant i cap a les 8-12 setmanes es trenca el vincle materno-filial i els gatets s'aferren al territori i desenvolupen el marcatge territorial. Aquest procés variarà en funció de l'entorn, disponibilitat d'aliment, estrés, nou zel de la mare...

Durant la cinquena setmana s'adquireixen els “autocontrols”, la mare castiga els excessos amb cops o esgarrepades al gatet i així aquest apren a controlar la mossegada i les ungles durant el joc amb els seus germans. Els gatets separats abans d'aquesta edat poden ser animals hiperactius, que no paren ni controlen les dents i les ungles durant el joc i que poden causar lesions importants a mesura que creixen.

El PERÍODE SENSIBLE DE SOCIALITZACIÓ, que és el moment de la vida de l'animal on hi ha una conducta exploratòria i interaccions amb l'entorn que fan que posteriorment tingui una relació correcte amb individus de la seva espècie i altres i on determinats aconteixements tenen efecte a llarg plaç en la seva personalitat, comença a les 2 i acaba a les 7 setmanes d'edat. Durant aquest període hem de procurar manipular el gatet amb cura, quantes més persones millor, el fet que la mare estigui present i si aquesta està ben socialitzada amb humans facilita el procés i també un entorn ric en estímuls no estressants. La socialització entre gats acaba abans, cap a les 4 setmanes d'edat i és òptima quan conviu la camada fins a les 10 setmanes i també si a part de la mare hi han altres gats adults.

Per tant, a l'hora d'adoptar un gatet hauríem de tenir en compte com a mínim:

  • que hagi conviscut amb la mare fins passada la cinquena setmana d'edat.

  • que hagi tingut contacte repetit amb humans abans de les set setmanes d'edat i mantenir aquest contacte posteriorment.